Bio prípravky

Bio prípravky sú prípravky na báze prírodných zložiek (baktérie a enzýmy), ktoré sa používajú pri úprave vody a jej recyklácií, pri odstraňovaní organických látok i tukov v čistiarňach odpadových vôd, v septikoch a čističkách pomáhajú udržiavať vhodnú flóru Bio prípravky si môžete vybrať podľa výrobcov (Ecogene BIO7®, NeoBac, alebo WellBak), podľa zamerania (Čističky a septiky, domácnosť, pre poľnohospodárov a záhradu, pre separátory tukov, pre sifóny, drenáže a odtoky).