Pre čističky

Bio prípravky určené na použitie v čističkách odpadových vôd.