Pre separátory tukov

Bio prípravky určené na použitie v separátoroch tukov