O firme

Grimy s.r.o – sme slovenská firma pochádzajúca z Oravy, venujeme sa problematike čistenia odpadových vôd a s tým súvisiacich zariadení, predajom automatických čističiek a septikov, separátorov tukov a olejov, bio prípravkoch využívaných v odpadovom hospodárstve, ale aj podzemných nádrží na pitnú i dažďovú vodu. a záhradných dekoračných nádrží. We Are Grimy – We Are @nadobynaodpad