Stormbox

-Zadržiavanie a infiltrácia dažďovej vody
-Znižuje dynamiku odtoku, vyrovnáva špičkové toky
-reguluje hladinu podzemnej vody -eliminuje negatívny dopad
voda na priemyselné účely
-zamedzuje nadmernému hromadeniu vody v kanalizačnej sieti
-zlepšuje stav otvorených vôd v meste
-znižuje nárazové zaťaženie čističiek splaškov z kombinovanej splaškovej alebo distribučnej kanalizácie

Popis

Skrinka 1200 x 600 x 300 mm
Dno skrinky 1200 x 600 x 20 mm
Spájacie spojky