Prevádzkovateľ a kontakty

Kontaktné údaje

Grimy s.r.o.
Kamenická 853/10
Námestovo 029 01

Tel.: +421 904 855 398 
Web: www.nadobynaodpad.sk
Email: info@nadobynaodpad.sk
             eshop@nadobynaodpad.sk

IČO: 46396781
DIČ: 2023369183
IČ DPH: SK2023369183
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka 55520/L

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139