Hydro

Technológia SBR

Technológia SBR znamená, že prichádzajúca odpadová voda je čistená v dávkach. Prebieha proces čistenia každej časti odpadových vôd v cykloch trvajúcich niekoľko hodín, rozdelených do piatich fáz. Prevzdušňovanie sa vykonáva pomocou prevzdušňovacieho čerpadla, ktoré spôsobom rovnomerne vytvára stlačený vzduch. Prevzdušňovacie čerpadlo a
riadiace systémy sú umiestnené v ovládacej skrinke. čo zaručuje tichý chod čistiaceho systému, ľahký prístup k jednotlivým častiam komponentov a uľahčuje montáž. Riadiaci systém je teraz pripravený na pripojenie – stačí vložiť zástrčku. Inštalácia prebieha v režime automatické. Všetky parametre sú už nastavené.

Výhody
• Najnovšia a najmodernejšia technológia
• Nízke prevádzkové náklady – veľmi nízka spotreba elektrickej energie
• Prístup do každej komory cez nadstavec s krytom
• Vonkajšia elektrická skriňa – ochrana a bezpečnosť
• Možnosť odstránenia difúzora bez vyprázdnenia čističky
• Vysoký stupeň bezúdržbovej prevádzky vďaka procesnej automatizácii
• Odolnosť proti nerovnomernému prítoku
• Možnosť výberu veľkosti systému
• Možnosť rozšírenia o chemický modul – čistiareň odpadových vôd pre aglomeráciu
• Prístup k servisu z výroby
• Možnosť výberu farby

V prípade záujmu o viac informácii, prípadne o cenovú ponuku nás kontaktujte na: info@nadobynaodpad.sk

Popis

Domáca čistička odpadových vôd Hydro je dvojkomorový systém. Pozostáva z primárnej usadzovacej nádrže a biologického reaktora.  Hydro pracuje v technológii SBR – zaisťuje vysokú účinnosť čistenia a nízke prevádzkové náklady. Systém Hydro je dokonalým riešením pre rodinné domy, malé firmy, penzióny, malé hotely. Proces čistenie odpadových vôd je riadené automaticky. Ovládač čističky odpadových vôd má a vykonáva tieto funkcie:
• Automatická dovolenková funkcia
• Dávkovanie odpadovej vody z usadzovacej nádrže do reaktora
• Recirkulácia odpadových vôd z reaktora do sedimentačnej nádrže
• Prevzdušňovanie odpadových vôd v reaktore
• Odčerpávanie vyčistených odpadových vôd z čistiarne
• Automatické prepnutie regulátora do dovolenkového režimu
• Automatický prechod do normálnej prevádzky po dovolenke
• Vnútorný bzučiak signalizujúci stavy alarmov, porúch.