Nádrž na pitnú vodu

  • Garancia dlhoročného používania
  • Ľahká váha
  • Široká ponuka objemov s UV filtrom
  • Tesný uzáver (závitový)
  • Široký sortiment od 1000 do 10000 litrov
  • Možnosť podzemnej alebo nadzemnej inštalácie
  • Hygienický atest