Separátor tukov SG

  • Na predúpravu domácej odpadovej vody (kuchyňa, kúpeľne, práčovňa)
  • Určené na použitie v domácich inštaláciách a malé stravovacie zariadenia
  • Ľahký a bezproblémový HDPE
Kategórie: