Smart Flow

Kategórie:

Popis

Častička určená pre rodinná a bytové domy.  Vstupná komora, vybavená filtrom proti vniknutiu hrubých častí do reaktora
Reaktor -Bio filtračná vrstva :aktívna časť čističky v ktorej dochádza k odstraňovaniu  biologického znečistenia organických zlúčenín ako dusík a fosfor. NULOVA SPOTREBA EL.ENERGIE

-Výhody:
-čistička pracuje bez využitia el.energie
-materiál použitý pri výrobe PE vysokej hustoty PE-HD
-proces čistenia prebieha v čističke
-vývoz usadenín 1x za 2 roky /vstup.komora
-žiadne pohyblivé časti
-kontrola 1x ročne
-vysoká odolnosť proti nerovnomernému hydraulickému zaťaženiu/pri viacerých  osobách
-pre účinnejšie  čistenie možnosť použiť Bio 7 preparáty
-výsledná kvalita očist.vody je v súlade s normami EU ,vďaka tomu je možné vypúštanie vody
do vodného toku alebo použiť drenáž/drenážne tunely ap.
-žiadny zápach
-ľahká doprava
-ľahká montáž a obsluha
-doba uvedenia do prevádzky :24 hod.
-Norma EU 12566-3+A2:2013
-malá zastavaná plocha + drenáž cca 8 m2

-Velkosti-počet osôb :2 RLM,4 RLM,6 RLM,10 RLM
-veľkokapacitné :2O RLM,30 RLM,50 RLM