Stormbox II

-zadržiavanie a infiltrácia dažďovej vody
-znižuje dynamiku odtoku, vyrovnáva špičkové toky
-reguluje hladinu podzemnej vody
-eliminuje negatívny dopad
-voda na priemyselné účely
-zamedzuje nadmernému hromadeniu vody v kanalizačnej sieti
-zlepšuje stav otvorených vôd v meste
-znižuje nárazové zaťaženie čističiek splaškov z kombinovanej splaškovej alebo distribučnej kanalizácie

Popis

Skrinka 1200 x 600 x 600 mm
Dno skrinky 1200 x 600 x 35,5 mm
Bočné a spojovacie dosky