Smart BIO

Kategória:

Popis

Smart Bio určená pre čistenie odp.vody jedno alebo dvoj rodinné domy.Reaktor je možné inštalovať k jestvujúcemu septiku/žumpe.

-Norma EU -12566-6 .Po inštalácii k septiku /žumpe je zhodná s normou EN-12566-3 +A2 :2013

+nulová spotreba el.energie
+vysoká odolnosť proti nerovnomernému hydraul.zaťaženiu
+minimálna obsluha

výhody: nulová spotreba el.energie
-reaktor vyrobený z PE vysokej hustoty PE-HD odolný UV žiareniu
-vtok a výtok /rúra priemer 110 mm
-vývoz kalu 1x/rok
-žiadne pohyblivé časti
-kontrola 1x/rok
-vysoká odolnosť proti nerovnomernému hydraulickému zaťaženiu
-malé náklady na montáž
-výsledná kvalita očistenej vody je v súlade s normami EU,vďaka tomu je možné vypúšťať vodu do
vodného toku alebo použiť drenáž na pozemku
-žiaden zápach
-ľahká doprava,montáž i obsluha
-doba uvedenia do prevádzky /24 hod.
-možnosť využitia stávajúcej žumpy/septika

Velkosti-6 RLM,10 RLM,15 RLM  konštrukcia stojatá/horizontálna