Bio prípravky

Bio prípravky sú prípravky na báze prírodných zložiek (baktérie a enzýmy), ktoré sa používajú pri úprave vody a jej recyklácií, pri odstraňovaní organických látok i tukov v čistiarňach odpadových vôd, v septikoch a čističkách pomáhajú udržiavať vhodnú flóru (Francúzskej výroby) Rozdelenie biopreparátov podľa zamerania alebo podľa radov ( ECOGENE BIO 7®, ECOGENE® ENTRETIEN)